ถาม: งานสื่อโฆษณาเคลื่อนที่สามารถทนแดด ทนฝนได้จริงหรือไม่ และมีอายุงานประมาณเท่าไร?

ตอบ: งานสื่อโฆษณาเคลื่อนที่สามารถทนต่อแดดและฝนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการผลิตนั้นไม่ว่าจะเป็นฟิล์ม หรือหมึกพิมพ์ได้รับการพัฒนาให้ทนต่อรังสีอุลต้าไวเลตและความชื้นได้เป็นอย่างดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่ส่วนที่เป็นกาวนั้นยังได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับพื้นผิวรถยนต์ แรงยึดติดสูง สามารถลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบกาว ไม่ลามไฟ หรือทำลายสีรถ
อายุงานมีหลายระดับตั้งแต่ 1 ปีถึง 7 ปี ซึ่งในทุกระดับอายุงานนั้น การรับประกันจะเป็นการรับประกันเต็มรูปแบบ