02-Mural

เราไม่ได้มีบริการแค่สื่อประเภทกลางแจ้งเท่านั้น แรายังมีบริการสื่อภายใน เราสามารถเติมเต็มความต้องการของคุณไม่ว่าจะเป็น งานภาพผนังร้านค้า, งานฉาก, งานอีเวนท์ และงานภาพพิเศษเรืองแสง ซึ่งมีทั้งวัสดุประเภท สติกเกอร์ หรือผ้าใยสังเคราะห์

ในพื้นที่ขายของคุณ ( point of purchase ) เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะตั้งแสตนดี้เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารของคุณ แสตนดี้ อย่างง่ายที่ผลิตจากแผ่นพลาสติกลูกฟูก และสามารถเพิ่มลูกเล่นได้โดยการ di-cut, เพิ่มจำนวนชั้นความหนา, เพิ่มช่องเก็บเอกสาร, ติดตั้งมอเตอร์ช่วยในการเคลื่อนที่ หรือทางเลือกอื่นอีกมากมาย เรายังมีอุปกรณ์จัดนิทรรศการสำเร็จรูปต่างๆ เช่น Kangaroo board, roll-up, wide screen ซึ่งมีความกว้างตั้งแต่ 0.6m ถึง 5m สามารถจัดเก็บและช่วยให้คุณสามารถพกพาไปยัง POP จุดอื่นได้

Footer