ถาม : สื่อโฆษณาเหล่านี้จะสามารถทำลายสีรถหรือไม่?

ตอบ: เนื่องด้วยส่วนที่สัมผัสกับพื้นผิวรถนั้นมีเฉพาะส่วนที่เป็นกาวเท่านั้น ซึ่งกาวดังกล่าวได้ถูกออกแบบและทดสอบหลายต่อหลายครั้งเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการยึดเกาะ ไม่ทำปฏิกริยากับแลคเกอร์ที่ใฃ้เคลือบสีรถยนต์ และในการลอกออกนั้นสามารถลอกออกได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง รวมถึงยังไม่ทิ้งคราบกาวไว้บนพื้นผิวด้วย