ถาม: เงื่อนไขการรับประกันนั้น รับประกันในส่วนใดบ้าง?

ตอบ: การรับประกันนั้นจะครอบคลุมในเรื่องของคุณภาพสีไม่ซีดจาง การยึดเกาะไม่หลุดร่อนออกจากพื้นผิว และการเสื่อมคุณภาพของเนื้อฟิล์ม ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการผลิต (อ้างอิงเอกสารเงื่อนไขการรับประกัน) ทางเรายินดีเปลี่ยนชิ้นงาน(ตาม Artwork เดิม) ให้ลูกค้าใหม่ตามพื้นที่ของชิ้นงานนั้นๆ