SFT-24 Feature Image

หลักสำคัญที่สุดสำหรับสถานที่ทุกแห่งคือ “ความปลอดภัย”

- ป้ายความปลอดภัยที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ISO - ป้ายความปลอดภัยที่ดึงดูดความสนใจ สามารถสังเกตและเข้าใจง่ายโดยใช้เวลาอันสั้นจะป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุอันไม่คาดคิดได้  มาตรฐาน ISO 7010 ได้ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อการนั้น และ “ป้ายความปลอดภัยที่ผลิตจากเรา Graphics จะถูกต้องตามมาตรฐาน ISO 7010 ทั้งหมด”

- เรามีวัสดุให้เลือกมากมายที่ตรงกับการใช้งาน – ป้ายความปลอดภัยมาตรฐาน ISO 7010 ทีผลิตจากเรานั้นจะใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงในการผลิต อายุงานตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งไม่ว่าจะนำไปใช้ในงาน ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร สภาพงานที่มีความร้อน สภาพงานที่มีสารเคมีเหลวหรือไอสารเคมี สถานที่สำหรับการชะล้าง น้ำมันและแก๊ส หรือแม้แต่ใช้งานกลางทะเล เรามีวัสดุมากมายให้เลือก ได้แก่ รูปลอกสติกเกอร์, แผ่นพลาสติกแบบแข็งอัด, แผ่นพลาสติกลูกฟูก แผ่นอลูมิเนียมหรือแผ่นแสตนเลส (ทั้งแบบธรรมดาและแบบใช้งานกลางทะเล

- ป้ายความปลอดภัยแบบสะท้อนแสงและเรืองแสง- มากกว่านั้นในช่วงกลางคืนหรือสถานการณ์ที่ไม่มีแสงสว่าง เช่น ไฟไหม้ ไฟดับ เรายังมีป้ายความปลอดภัยแบบ สะท้อนแสง ซึ่งสามารถมองเห็นได้เมื่อมีแสงมากระทบ และแบบ เรืองแสง ซึ่งสามารถเปล่งแสงเองได้ในที่มืดไม่น้อยกว่า 5  จนถึง 12 ชั่วโมง

Footer